ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία

Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία

Ηλεκτρονική αίτηση για έκδοση βεβαιώσεων από το φορέα μας

Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων ΔΠΕ Ροδόπης

Τελευταίες Ανακοινώσεις

16 | 2023-05-26 12:55:51 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : --
702 | 2023-05-11 07:08:46 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : --
240 | 2023-05-02 09:52:41 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : --
500 | 2023-04-21 16:25:03 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : --
326 | 2023-04-19 10:50:58 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις| Αρ. Πρωτοκόλλου : Φ.15.1/4293 | ΑΔΑ : Ω8ΖΟ46ΜΤΛΗ-4ΜΥ
2814 | 2023-04-18 09:46:08 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις| Αρ. Πρωτοκόλλου : Φ.1.2./2665 | ΑΔΑ : 63ΘΝ46ΜΤΛΗ-ΒΕΙ
781 | 2023-04-12 16:06:22 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : --
811 | 2023-04-07 17:17:04 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : --
301 | 2023-04-07 11:03:54 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : --
1450 | 2023-04-07 09:23:05 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : --
1456 | 2023-04-06 12:30:02 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : --
237 | 2023-04-03 10:15:38 | Κατηγορία : Ανακοινώσεις Μόνιμων Εκπ/κων| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : --
155 | 2023-04-03 10:02:53 | Κατηγορία : Ανακοινώσεις Μόνιμων Εκπ/κων| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : --
340 | 2023-03-27 07:00:41 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : --
105 | 2023-03-24 06:58:21 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : --
503 | 2023-03-23 13:13:40 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : --
1662 | 2023-03-22 13:02:09 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : --
641 | 2023-03-22 12:58:56 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : --
117 | 2023-03-21 07:41:57 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : --
149 | 2023-03-17 10:04:52 | Κατηγορία : Ανακοινώσεις Αναπληρωτών| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : --