ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Καλούνται οι οργανικά ανήκοντες  εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ 73  Γενικής και Ειδικής Αγωγής και Ειδικοτήτων, που επιθυμούν να αποσπαστούν εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ροδόπης, να υποβάλουν αίτηση (ηλεκτρονικά) από 15 Απριλίου ως και 13 Μαΐου 2022 ώρα 12:00.

Προσοχή στα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση:

Βεβαιώσεις οικογενειακής κατάστασης και εντοπιότητας αναζητούνται  από την υπηρεσία αυτεπάγγελτα, εφόσον ο εκπ/κός συμπληρώσει και αποστείλει την αντίστοιχη φόρμα αναζήτησης. Δικαιολογητικό συνυπηρέτησης προσκομίζεται από τον ίδιο τον εκπ/κό. Για όσους έκαναν αίτηση μετάθεσης και υπέβαλαν τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν χρειάζεται επανυποβολή τους.

Όσοι κατέχουν οργανική θέση σε σχολεία με αναστολή λειτουργίας και όσοι κριθούν λειτουργικά υπεράριθμοι, θα υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης σε ύστερο χρόνο.

Για τη δήλωση τοποθέτησης από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης, κάνετε τα παρακάτω βήματα: Τσεκάρετε επάνω ΕΝΤΥΠΑ, επιλέγετε από τη λίστα κάτω ΕΝΤΥΠΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ-ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ και πατώντας  αναζήτηση βρίσκετε την Αίτηση απόσπασης – τοποθέτησης Εντός ΠΥΣΠΕ.

Για τη φόρμα αυτεπάγγελτης αναζήτησης από την παραπάνω πορεία, επιλέγετε από τη λίστα  ΕΝΤΥΠΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ και το βρίσκετε με την αναζήτηση.

Μπορείτε να λάβετε τα πιστοποιητικά σας από το gov.gr στη στιγμή και να μας τα στείλετε με mail.

                                                                                          Ο Διευθυντής Π. Ε. Ροδόπης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

docΛήψη της Εγκυκλίου38.50 KB15/04/2022, 09:53

                                                                                                     

Ανακοινώνονται οι τοποθετήσεις των οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών ΠΕ73 σύμφωνα με την Πράξη του  ΠΥΣΠΕ αρ. 15/07-04-2022.

Ανακοινώνονται τα εναπομείναντα κενά μετά την τοποθέτηση των υπεράριθμων.

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που είχαν κάνει αίτηση βελτίωσης τον Νοέμβριο, να συμπληρώσουν τη δήλωση τοποθέτησης,  (υπάρχει στα έντυπα μεταθέσεων στην ιστοσελίδα μας)με τα οργανικά κενά που ανακοινώνουμε, από 11-04-2022 ως και 15-04-2022 ώρα 12:00, και μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνσή μας.

xlsxΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ KENA ΜΕΤΑ ΥΠΕΡ. ΠE7311.89 KB07/04/2022, 09:55
xlsxΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΠΕ7310.79 KB07/04/2022, 09:56