ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Παρακαλούνται οι νεοδιόριστοι  εκπαιδευτικοί στην Α/θμια Εκπ/ση Ροδόπης να δηλώσουν από τα ανηρτημένα κενά ως την Δευτέρα 22-08-2022, ώρα 14:00.

xlsxΝΕΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ_ΚΕΝΑ18.91 KB19/08/2022, 12:09