ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ανάθεση άσκησης προσωρινών καθηκόντων στο 8ο Νηπ/γείο Κομοτηνής»

Ο Δ/ντής ΠΕ Ροδόπης, έχοντας υπόψη :

1) Το Κεφ. Δ, παρ. Ε, εδ. 1 του άρθρου 11 του ν. 1566/85
2) Την παρ. 6 του άρθρου 31 του ν. 4823/2021
3) Την κενή θέση Δ/ντριας του 8ου Νηπ/γείου Κομοτηνής που δικαιολογεί ο
συνολικός αριθμός εγγραφέντων μαθητών/τριών

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ανάθεση προσωρινής άσκησης καθηκόντων Δ/ντή στο Διαπολιτισμικό ΔΣ Ιάσμου»
Ο Δ/ντής ΠΕ Ροδόπης, έχοντας υπόψη :
1) Το άρθρο 11 Κεφ. Ε’ παρ.1 του ν. 1566/85
2) Την παρ. 6 του άρθρου 31 του ν. 4823/2021
3) Το εδ. ε της παρ.6 του άρθρου 31 του ν. 4823/2021
4) Την κενούμενη θέση Δ/ντή του Διαπολισμικού ΔΣ Ιάσμου