ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Πιστοποιητικά δημοτολογίου και ληξιαρχείου

Μπορείτε να:

  • εκδώσετε πιστοποιητικά και αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων. Διαθέσιμες ηλεκτρονικά είναι οι ληξιαρχικές πράξεις που έχουν εκδοθεί ή μεταβληθεί από το 2013 και μετά.
  • αιτηθείτε σε ένα ΚΕΠ ηλεκτρονικά την έκδοση πιστοποιητικού εγγύτερων συγγενών ενός θανόντα, εάν κατά την ημέρα θανάτου του ήσασταν εγγύτερος συγγενής. Μπορείτε στη συνέχεια να επανεκδίδετε ηλεκτρονικά, αντίγραφα του πιστοποιητικού που εκδόθηκε με την παραπάνω διαδικασία, εφόσον είστε ένας/μία από τους εγγύτερους συγγενείς
  • ελέγξετε την εγκυρότητά τους

Ξεκινήστε εδώ

Το eTwinning αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες με τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη.

Λήψη του αρχείου  Μετάβαση στην ιστοσελίδα