ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Ηλεκτρονική αίτηση για έκδοση βεβαιώσεων

Α.Προσωπικά στοιχεία εκπαιδευτικού

Β.Επιλογή τύπου βεβαίωσης και τρόπου παραλαβής

9 * 2 =