ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία

Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία

Ηλεκτρονική αίτηση για έκδοση βεβαιώσεων από το φορέα μας

Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων ΔΠΕ Ροδόπης

Δημοτικά Σχολεία

Νηπιαγωγεία

Εκπαιδευτικοί

Μαθητές/-τριες

Τελευταίες Ανακοινώσεις

559 | 2022-08-16 08:49:21 | Κατηγορία : Ανακοινώσεις Μόνιμων Εκπ/κων| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : --
961 | 2022-08-12 19:55:48 | Κατηγορία : Ανακοινώσεις Μόνιμων Εκπ/κων| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : --
1536 | 2022-08-12 18:39:05 | Κατηγορία : Ανακοινώσεις Μόνιμων Εκπ/κων| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : --
705 | 2022-08-12 12:21:16 | Κατηγορία : Ανακοινώσεις Μόνιμων Εκπ/κων| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : --
421 | 2022-08-12 06:18:09 | Κατηγορία : Ανακοινώσεις Μόνιμων Εκπ/κων| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : --
710 | 2022-08-09 05:41:34 | Κατηγορία : Ανακοινώσεις Μόνιμων Εκπ/κων| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : --
685 | 2022-08-03 07:34:09 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : --
2062 | 2022-08-02 10:37:43 | Κατηγορία : Ανακοινώσεις Μόνιμων Εκπ/κων| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : --
942 | 2022-07-29 11:30:49 | Κατηγορία : Ανακοινώσεις Μόνιμων Εκπ/κων| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : --
1350 | 2022-07-28 12:09:11 | Κατηγορία : Ανακοινώσεις Μόνιμων Εκπ/κων| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : --
316 | 2022-07-27 08:13:52 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις| Αρ. Πρωτοκόλλου : 91767/Ε4 - 92137/Ε4 | ΑΔΑ : 6ΘΧ046ΜΤΛΗ-01Ζ - 67ΠΠ46ΜΤΛΗ-ΛΨ1
229 | 2022-07-27 08:12:52 | Κατηγορία : Ανακοινώσεις Μόνιμων Εκπ/κων| Αρ. Πρωτοκόλλου : 91715/Ε1 - 92086/Ε1 | ΑΔΑ : 6ΣΒΝ46ΜΤΛΗ-Μ79/ΨΟΞΧ46ΜΤΛΗ-ΝΧΘ|
656 | 2022-07-26 10:03:19 | Κατηγορία : Ανακοινώσεις Μόνιμων Εκπ/κων| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : --
359 | 2022-07-25 08:48:11 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : --
201 | 2022-07-13 07:16:50 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : 624Η46ΜΤΛΗ-7ΓΟ
158 | 2022-07-11 11:17:03 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : 624Η46ΜΤΛΗ-7ΓΟ
87 | 2022-07-05 11:48:29 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : --
232 | 2022-06-24 05:41:28 | Κατηγορία : Ανακοινώσεις Μόνιμων Εκπ/κων| Αρ. Πρωτοκόλλου : 77677 | ΑΔΑ : --
136 | 2022-06-24 05:33:22 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις| Αρ. Πρωτοκόλλου : 77706/A5 | ΑΔΑ : --
363 | 2022-06-22 06:35:35 | Κατηγορία : Ανακοινώσεις Μόνιμων Εκπ/κων| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : --