ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Οι αναπληρωτές/-τριες εκπαιδευτικοί, ΕΕΠ και ΕΒΠ οι οποίοι προσλήφθηκαν για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του σχολικού έτους 2021-2022 θα πρέπει να δηλώσουν ψηφιακά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣΥΔ τις σχολικές μονάδες προτίμησης τους.

Στη συνέχεια, θα ενημερωθούν μέσω νέου γραπτού μηνύματος SMS, για το σχολείο στο οποίο θα πρέπει να μεταβούν για να αναλάβουν υπηρεσία.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 16 Νοεμβρίου έως και την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021.

Σε περίπτωση μη αποδοχής της πρόσληψης θα πρέπει να αποστείλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση μη αποδοχής της θέσης, την οποία θα εκδώσουν από το gov.gr (Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης).

Αναφορικά με την διαδικασία τοποθέτησης τους, την ανάληψη υπηρεσία άλλα και την κατάρτιση της σύμβασης οι αναπληρωτές οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση https://www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

► Διαδικασία σύναψης ψηφιακών συμβάσεων εργασίας για αναπληρωτές

Λήψη του ΦΕΚ

Μετάβαση στην εφαρμογή

 

► Οδηγίες και έντυπα αναπληρωτών

► Αποφάσεις πρόσληψης αναπληρωτών (11/11/2021)

Λήψη 1ης απόφασης (ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)

Λήψη 2ης απόφασης (ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)

Λήψη 3ης απόφασης (ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ - ΟΠΣ 5131891)