ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Α. Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών

 

espa neo logotypo 1 1 2018 500px

Οδηγοί υλοποίησης και διαχείρισης των πράξεων / έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ) ή Τακτικού προϋπολογισμού / Π.Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2021-2022. Υποδείγματα εβδομαδιαίων προγραμμάτων, αιτήσεων, καταστάσεων, αναφοράς ανάληψης κ.α. των πράξεων / έργων του προγράμματος.

zipΔικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών 562.99 KB

 

Β. Λογότυπο σχολικό έτος 2021-2022

Σας γνωρίζουμε ότι ισχύει το παρακάτω λογότυπο ΕΣΠΑ

espa neo logotypo 1 1 2018 500px

Γ. Απουσιολόγια αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2021-2022

Τα πρότυπα απουσιολογίων βρίσκονται διαθέσιμα για λήψη με προσυμπληρωμένα στοιχεία στην πλατφόρμα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ (invoice) και δε χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε κάποιο αρχείο ως πρότυπο.

• Οδηγίες για την συμπλήρωση των απουσιολογίων

Από 01-09-2021 έως και 12-09-2021 στα απουσιολόγια συμπληρώνονται από τις σχολικές μονάδες στην στήλη ωρολόγιο πρόγραμμα οι ώρες του εκπαιδευτικού βάση του ωρολογίου προγράμματος και στην στήλη διευκρινήσεις προετοιμασία σχολικής μονάδας.

Από 13-09-2021 έως 30-09-2021 στα απουσιολόγια συμπληρώνεται από τις σχολικές μονάδες στην στήλη ωρολόγιο πρόγραμμα οι ώρες του εκπαιδευτικού βάση του ωρολογίου προγράμματος και οι λοιπές στήλες συμπληρώνονται μόνο σε περίπτωση απουσίας του εκπαιδευτικού ή μη λειτουργία της σχολικής μονάδας σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες Για τους εκπαιδευτικούς που διατίθενται σε άλλες σχολικές μονάδες από 01-09-2021 έως 12-09-2021 στα απουσιολόγια συμπληρώνονται από τις σχολικές μονάδες τοποθέτησης στην στήλη ωρολόγιο πρόγραμμα ενδεικτικό ωρολόγιο πρόγραμμα 24 ωρών την εβδομάδα και στη στήλη διευκρινήσεις προετοιμασία σχολικής μονάδας.

Από 13-09-2021 συμπληρώνονται οι ώρες βάση του ωρολογίου προγράμματος του εκπαιδευτικού κανονικά από τις σχολικές μονάδες τοποθέτησης και διάθεσης τις μέρες που παρουσιάζεται σε κάθε σχολική μονάδα και οι λοιπές στήλες συμπληρώνονται μόνο σε περίπτωση απουσίας του εκπαιδευτικού ή μη λειτουργία της σχολικής μονάδας σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίε

• Γενικές Οδηγίες Συμπλήρωσης απουσιολογίου

1. Το Ατομικό Ημερήσιο Απουσιολόγιο εκδίδεται για κάθε μήνα του διδακτικού έτους και συμπληρώνεται την 1η ημέρα κάθε μήνα για το διάστημα του προηγούμενου μήνα και πρέπει να φέρει τις απαιτούμενες υπογραφές και σφραγίδες.

2. Το Ατομικό Ημερήσιο Απουσιολόγιο ελέγχεται και υπογράφεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από τον αναπληρωτή Εκπαιδευτικό και τον Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας, ακόμη και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν άδειες/απεργίες/απουσίες (κενό Απουσιολόγιο).

3. Σε περίπτωση μακροχρόνιας απουσίας (π.χ. άδεια κύησης, κλπ) το Απουσιολόγιο συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται μόνο από τον Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας.

4. Σε περίπτωση που το Απουσιολόγιο αναρτάται στην πλατφόρμα (invoices-schools), το πρωτότυπο παραμένει στο Σχολείο. Εάν το πρωτότυπο αποστέλλεται στη Δ/νση Εκπ/σης, στο Σχολείο φυλάσσεται αντίγραφο του Απουσιολογίου.

5. Στη στήλη «ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ» αναγράφεται ο αριθμός των ωρών που προβλέπεται κάθε ημέρα με βάση το τελευταίο εν ισχύ, εγκεκριμένο ωρολόγιο πρόγραμμα της σχολικής μονάδας.

6. Η Στήλη «ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ» δεν συμπληρώνεται σε μη εργάσιμες ημέρες (Σ/Κ, Επίσημες αργίες, Τοπικές αργίες, Πάσχα, Χριστούγεννα, κλπ)

7. Στη στήλη «ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ (ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ / ΑΠΕΡΓΙΑ/ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ /ΑΠΟΥΣΙΑ)» αναγράφεται η αιτιολογία της απουσίας. 01/10/2021

8. Στη στήλη «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ» αναγράφονται πρόσθετες επεξηγήσεις όπως: o «Ενέργειες προετοιμασίας για την έναρξη των μαθημάτων», για το χρονικό διάστημα από 1/9 μέχρι την έναρξη των μαθημάτων.

  • «Ενέργειες ολοκλήρωσης διδακτικού έτους», για το χρονικό διάστημα από τη λήξη των μαθημάτων μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους (21/6 για την Α/θμια και 30/6 για τη Β/θμια)
  • «Καθαρά Δευτέρα», «Διακοπές Πάσχα», «Διακοπές Χριστουγέννων», τοπικές αργίες, (π.χ. εορτασμός πολιούχου αγίου) στις αντίστοιχες ημερομηνίες.
  •  Άλλες διευκρινίσεις, παραδείγματος χάριν σε περίπτωση στάσεων εργασίας την ίδια ημέρα, αναγράφεται η προκηρυχθείσα στάση).

pdfΟδηγίες για την συμπλήρωση των απουσιολογίων146.00 KB

Δ. Προσλήψεις και τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών αναπληρωτών εκπαιδευτικών / ΕΕΠ / ΕΒΠ

zipΑποφάσεις πρόσληψης και τοποθέτησης (Α φάση)1.89 MB

zipΑποφάσεις πρόσληψης και τοποθέτησης (B φάση)1.75 MB

zipΑποφάσεις πρόσληψης και τοποθέτησης (Γ φάση)884.01 KB

zipΑποφάσεις πρόσληψης και τοποθέτησης (Δ φάση)212.21 KB

Ε. Οδηγοί, προγράμματα, αφίσες για κάθε πράξη

 Πράξη: «Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου2021-2022», με κωδικό ΟΠΣ 5131861

Λήψη του οδηγού (Διαύγεια)

Λήψη πράξης ανάληψης 

Λήψη της αφίσας και το πρότυπο βεβαίωσης ανάρτησης αφίσας


 Πράξη: «Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης 2021-2022», με κωδικό ΟΠΣ 5131699

Λήψη του οδηγού (Διαύγεια)

Λήψη πράξης ανάληψης

Λήψη της αφίσας και το πρότυπο βεβαίωσης ανάρτησης αφίσας


 Πράξη: «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2021-2022» με κωδικό ΟΠΣ: 5131503

Λήψη του οδηγού (Διαύγεια)

Λήψη πράξης ανάληψης

Λήψη της αφίσας και το πρότυπο βεβαίωσης ανάρτησης αφίσας


 Πράξη: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2021-2022», με κωδικό ΟΠΣ: 5131504

Λήψη του οδηγού (Διαύγεια)

Λήψη πράξης ανάληψης

Λήψη της αφίσας και το πρότυπο βεβαίωσης ανάρτησης αφίσας


 Πράξη: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2021-2022», με κωδικό ΟΠΣ: 5131678

Λήψη του οδηγού (Διαύγεια)

Λήψη πράξης ανάληψης

Λήψη της αφίσας και το πρότυπο βεβαίωσης ανάρτησης αφίσας


 Πράξη: «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχήςσχολικό έτος 2021-2022» με κωδικό ΟΠΣ 5131704

Λήψη του οδηγού (Διαύγεια)

Λήψη πράξης ανάληψης

Λήψη της αφίσας και το πρότυπο βεβαίωσης ανάρτησης αφίσας


 Πράξη: «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το σχολικό έτος 2021-2022. ΔΡΑΣΗ 9ii.23.1.», με κωδικό ΟΠΣ 5109184, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη».

Λήψη του οδηγού (Διαύγεια)

Λήψη πράξης ανάληψης

Λήψη της αφίσας και το πρότυπο βεβαίωσης ανάρτησης αφίσας

Λογότυπο της Πράξης:

espa neo logotypo 1 1 2018 500px

 (NEA) Πράξη: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» με κωδικό ΟΠΣ 5131891.

Λήψη του οδηγού (Διαύγεια)

Λήψη πράξης ανάληψη


Έργο: «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», με Κωδικό ΣΑΕ 2019ΣΕ44520000, Σχολικό Έτος 2021-2022.

Λήψη του οδηγού (Διαύγεια)

Πράξη ανάληψης Υπηρεσίας για ΠΔΕ (Γραφής)