ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Με την ανακοίνωση των προσλήψεων των αναπληρωτών, οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ -ΕΒΠ καλούνται να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα για την ανάληψη υπηρεσίας τους.

Βήμα 1- Δήλωση κενών

Οι Αναπληρωτές που προσλαμβάνονται σε περιοχή πρόσληψης θα πρέπει να δηλώσουν ψηφιακά την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου μέσω του ΟΠΣΥΔ, σειρά προτίμησης για όλες τις διαθέσιμες σχολικές μονάδες. Οι αναπληρωτές που δεν θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τις σχολικές μονάδες θα τοποθετηθούν στις εναπομείνασες αυτόματα, από το σύστημα.

Βήμα 2- Ενημέρωση για τη σχολική μονάδα ανάληψης υπηρεσίας

Στη συνέχεια, θα ενημερωθούν μέσω νέου γραπτού μηνύματος SMS (στις 1 Δεκεμβρίου), για το σχολείο στο οποίο θα πρέπει να μεταβούν για να αναλάβουν υπηρεσία.

Βήμα 3- Ανάληψη υπηρεσίας

Οι αναπληρωτές θα πρέπει να μεταβούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (από τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου έως την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου) στη σχολική μονάδα που θα τοποθετηθούν (σχολείο βάσης), προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Βήμα 4- Σύναψη ψηφιακής σύμβασης

Με την κατάθεση των δικαιολογητικών από τον αναπληρωτή ο Διευθυντή/Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας καταχωρεί την ψηφιακή σήμανση ανάληψης στο σύστημα MySchool και ενεργοποιεί τη δυνατότητα σύναψης ψηφιακής σύμβασης. Οι αναπληρωτές θα πρέπει να εισέλθουν άμεσα στο anaplirotes.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του κράτους και με τη χρήση των ατομικών τους κωδικών στο taxisnet να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση. Απαιτείται πρόσβαση στο Διαδίκτυο από φορητή ή σταθερή συσκευή.

Βήμα 5- Παραλαβή σύμβασης

Με τη σύναψη της ψηφιακής σύμβασης, οι αναπληρωτές θα μπορούν μετά από κάποιες μέρες να λάβουν έγκυρο ψηφιακό αντίγραφο της σύμβασής τους το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην εφαρμογή anaplirotes.gov.gr σε μορφή pdf.

docΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2023-2430.50 KB30/08/2023, 08:52
docΕΝΤΥΠΟ 2_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ53 KB30/08/2023, 09:01
docΕΝΤΥΠΟ 3_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΩΝ47.50 KB30/08/2023, 09:09
docΕΝΤΥΠΟ 4_ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ35.00 KB30/08/2023, 09:10
docΕΝΤΥΠΟ 5_ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ35 KB30/08/2023, 09:11