ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (Δ ΦΑΣΗΣ)

Με την ανακοίνωση των προσλήψεων των αναπληρωτών, οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ -ΕΒΠ καλούνται να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα για την ανάληψη υπηρεσίας τους.

Βήμα 1- Δήλωση κενών
Οι Αναπληρωτές που προσλαμβάνονται σε περιοχή πρόσληψης θα πρέπει να δηλώσουν ψηφιακά την Τετάρτη  30/11/2022 μέσω του ΟΠΣΥΔ, σειρά προτίμησης για όλες τις διαθέσιμες σχολικές μονάδες. Οι αναπληρωτές που δεν θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τις σχολικές μονάδες θα τοποθετηθούν στις εναπομείνασες αυτόματα, από το σύστημα.

Βήμα 2- Ενημέρωση για τη σχολική μονάδα ανάληψης υπηρεσίας
Στη συνέχεια, θα ενημερωθούν μέσω νέου γραπτού μηνύματος SMS, για το σχολείο στο οποίο θα πρέπει να μεταβούν για να αναλάβουν υπηρεσία.

Βήμα 3- Ανάληψη υπηρεσίας
Οι αναπληρωτές θα πρέπει να μεταβούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ( Τη Παρασκευή 2/12/2022 ή τη Δευτέρα 5/12/2022) στη σχολική μονάδα που θα τοποθετηθούν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι αναπληρωτές που θα συμπληρώνουν το ωράριό τους σε 2 ή περισσότερες σχολικές μονάδες θα παρουσιαστούν αρχικά μόνο στο σχολείο βάσης.

Βήμα 4- Σύναψη ψηφιακής σύμβασης
Με την κατάθεση των δικαιολογητικών από τον αναπληρωτή ο Διευθυντή/Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας καταχωρεί την ψηφιακή σήμανση ανάληψης στο σύστημα MySchool και ενεργοποιεί τη δυνατότητα σύναψης ψηφιακής σύμβασης. Οι αναπληρωτές θα πρέπει να εισέλθουν άμεσα στο anaplirotes.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του κράτους και με τη χρήση των ατομικών τους κωδικών στο taxisnet να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση. Απαιτείται πρόσβαση στο Διαδίκτυο από φορητή ή σταθερή συσκευή.

Βήμα 5- Παραλαβή σύμβασης
Με τη σύναψη της ψηφιακής σύμβασης, οι αναπληρωτές θα ενημερωθούν με μήνυμα sms εντός 48 ωρών, για τη λήψη έγκυρου ψηφιακού αντιγράφου της σύμβασής τους το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην εφαρμογή anaplirotes.gov.gr και θα περιέχει ενσωματωμένη την προηγμένη ψηφιακή σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

164

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (Β ΦΑΣΗΣ)

Με την ανακοίνωση των προσλήψεων των αναπληρωτών, οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ -ΕΒΠ καλούνται να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα για την ανάληψη υπηρεσίας τους.

Βήμα 1- Δήλωση κενών
Οι Αναπληρωτές που προσλαμβάνονται σε περιοχή πρόσληψης θα πρέπει να δηλώσουν ψηφιακά την Τρίτη  4 Οκτωβρίου μέσω του ΟΠΣΥΔ, σειρά προτίμησης για όλες τις διαθέσιμες σχολικές μονάδες. Οι αναπληρωτές που δεν θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τις σχολικές μονάδες θα τοποθετηθούν στις εναπομείνασες αυτόματα, από το σύστημα.

Βήμα 2- Ενημέρωση για τη σχολική μονάδα ανάληψης υπηρεσίας
Στη συνέχεια, θα ενημερωθούν μέσω νέου γραπτού μηνύματος SMS, για το σχολείο στο οποίο θα πρέπει να μεταβούν για να αναλάβουν υπηρεσία.

Βήμα 3- Ανάληψη υπηρεσίας
Οι αναπληρωτές θα πρέπει να μεταβούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (από τη Πέμπτη 6 Οκτωβρίου έως την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου) στη σχολική μονάδα που θα τοποθετηθούν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι αναπληρωτές που θα συμπληρώνουν το ωράριό τους σε 2 ή περισσότερες σχολικές μονάδες θα παρουσιαστούν αρχικά μόνο στο σχολείο βάσης.

Βήμα 4- Σύναψη ψηφιακής σύμβασης
Με την κατάθεση των δικαιολογητικών από τον αναπληρωτή ο Διευθυντή/Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας καταχωρεί την ψηφιακή σήμανση ανάληψης στο σύστημα MySchool και ενεργοποιεί τη δυνατότητα σύναψης ψηφιακής σύμβασης. Οι αναπληρωτές θα πρέπει να εισέλθουν άμεσα στο anaplirotes.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του κράτους και με τη χρήση των ατομικών τους κωδικών στο taxisnet να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση. Απαιτείται πρόσβαση στο Διαδίκτυο από φορητή ή σταθερή συσκευή.

Βήμα 5- Παραλαβή σύμβασης
Με τη σύναψη της ψηφιακής σύμβασης, οι αναπληρωτές θα ενημερωθούν με μήνυμα sms εντός 48 ωρών, για τη λήψη έγκυρου ψηφιακού αντιγράφου της σύμβασής τους το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην εφαρμογή anaplirotes.gov.gr και θα περιέχει ενσωματωμένη την προηγμένη ψηφιακή σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

1096

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Α. Έντυπα που προσκομίζει ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός στο σχολείο τοποθέτησης

  1. Αντίγραφο πτυχίου
  2. Φωτοτυπία Ταυτότητας
  3. Βεβαίωση Α.Φ.Μ. ή αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας
  4. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α.
  5. Βεβαίωση Α.Μ.Α
  6. Πρωτότυπες ιατρικές γνωματεύσεις από α) παθολόγου ή γενικού ιατρού

       β) ψυχίατρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, οι οποίες να πιστοποιούν την υγεία τους, και την ικανότητά του να ασκήσουν διδακτικά καθήκοντα (για εκπαιδευτικούς) ή να ασκήσουν υποστηρικτικά καθήκοντα (για τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ) στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

  1. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου μισθοδοσίας (Εθνική Τράπεζα)
  2. Εκτυπωμένα Ένσημα ΙΚΑ
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εφόσον υπάρχουν τέκνα (από το Δήμο, η μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr/ )

Συνημμένα Έντυπα για συμπλήρωση

10. Δελτίο Απογραφής Εκπαιδευτικού
11. Υπεύθυνη Δήλωση
12. Υπεύθυνη Δήλωση αναγνώρισης προϋπηρεσιών
13. Αίτηση αναγνώρισης για συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (αν υπάρχει και εφόσον δεν αποτελεί προσόν διορισμού),
14. Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας σε άλλους φορείς εκτός ΟΠΣΥΔ-ΥΠΑΙΘ (αν υπάρχει).

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα τα προσκομίσετε στη σχολική μονάδα που θα τοποθετείτε και θα αναλάβετε υπηρεσία. Ο φάκελος των δικαιολογητικών θα πρέπει να είναι πλήρης.

Παρακαλούμε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στο κείμενο που θα αναγράφεται στις ιατρικές γνωματεύσεις (δικαιολογητικό 6), καθώς σε περίπτωση λάθους ή μη προσκόμισης δεν θα καταστεί δυνατή η πρόσληψή σας.

docΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ35.00 KB29/08/2022, 08:39
docΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΟΠΣΥΔ34.50 KB29/08/2022, 08:39
docΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ54.50 KB29/08/2022, 11:40
docΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΩΝ47.00 KB29/08/2022, 08:42

 

1360