ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Υποστήριξη Κ-ΣΗΔΕ (Ψηφιακές υπογραφές)

Tο Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΚΣΗΔΕ) είναι ένα έργο το οποίο υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. Το ΚΣΗΔΕ θα αποτελέσει την κεντρική υποδομή για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών εγγράφων μεταξύ όλων των φορέων του Δημοσίου με τη χρήση εγκεκριμένων ψηφιακών υπογραφών. Στην παρούσα φάση δικαιούνται έκδοσης ψηφιακού πιστοποιητικού όλοι οι:

  • Μόνιμοι διευθυντές/ριες Δημοτικών σχολείων
  • Μόνιμοι Προϊστάμενοι/ες Νηπιαγωγείων
  • Διευθυντής & Προϊστάμενοι Τμημάτων της Πρωτοβάθμιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηρακλείου