ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Επικοινωνία

Τηλ.:2531035718
Email: mail@dipe.rod.sch.gr
Διεύθυνση: Στίλπωνος Κυριακίδη 91, 69100, Κομοτηνή