ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2022-23

Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-23

Ηλεκτρονική αίτηση για έκδοση βεβαιώσεων από το φορέα μας

Δημοτικά Σχολεία

Νηπιαγωγεία

Εκπαιδευτικοί

Μαθητές/-τριες

Τελευταίες Ανακοινώσεις

820 | 2022-10-02 08:36:21 | Κατηγορία : Ανακοινώσεις Αναπληρωτών ΕΣΠΑ 2022-2023| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : --
34 | 2022-09-28 11:28:22 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις| Αρ. Πρωτοκόλλου : 11245 | ΑΔΑ : 62Υ746ΜΤΛΗ
372 | 2022-09-15 10:46:39 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : --
27 | 2022-09-12 05:33:47 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : --
71 | 2022-09-12 05:10:35 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : --
181 | 2022-09-08 12:00:24 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : --
129 | 2022-09-06 11:26:20 | Κατηγορία : Ανακοινώσεις Μόνιμων Εκπ/κων| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : --
83 | 2022-09-05 08:42:38 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : --
1082 | 2022-09-05 08:40:11 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : --
583 | 2022-08-30 12:51:46 | Κατηγορία : Ανακοινώσεις Μόνιμων Εκπ/κων| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : --
438 | 2022-08-30 12:01:23 | Κατηγορία : Ανακοινώσεις Μόνιμων Εκπ/κων| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : --
336 | 2022-08-30 08:11:46 | Κατηγορία : Ανακοινώσεις Μόνιμων Εκπ/κων| Αρ. Πρωτοκόλλου : 4461 | ΑΔΑ : --
993 | 2022-08-29 11:53:26 | Κατηγορία : Ανακοινώσεις Μόνιμων Εκπ/κων| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : --
1146 | 2022-08-29 08:35:22 | Κατηγορία : Ανακοινώσεις Αναπληρωτών ΕΣΠΑ 2022-2023| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : --
700 | 2022-08-26 11:26:57 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : --
228 | 2022-08-25 11:05:20 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις| Αρ. Πρωτοκόλλου : 4564 | ΑΔΑ : --
2104 | 2022-08-17 12:06:43 | Κατηγορία : Ανακοινώσεις Μόνιμων Εκπ/κων| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : --
308 | 2022-08-17 10:10:50 | Κατηγορία : Ανακοινώσεις Μόνιμων Εκπ/κων| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : --
210 | 2022-08-17 10:09:27 | Κατηγορία : Ανακοινώσεις Μόνιμων Εκπ/κων| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : --
397 | 2022-08-17 10:07:48 | Κατηγορία : Ανακοινώσεις Μόνιμων Εκπ/κων| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : --