ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία

Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία

Ηλεκτρονική αίτηση για έκδοση βεβαιώσεων από το φορέα μας

Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων ΔΠΕ Ροδόπης

Τελευταίες Ανακοινώσεις

23 | 2023-01-31 10:04:20 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : --
14 | 2023-01-29 08:31:47 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : --
314 | 2023-01-24 08:46:25 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις| Αρ. Πρωτοκόλλου : Φ1.2/459 | ΑΔΑ : --
819 | 2023-01-17 11:36:22 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : --
214 | 2022-12-29 08:14:07 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις| Αρ. Πρωτοκόλλου : 242 /Δ.Ε.Π.Π.Σ | ΑΔΑ : ΨΨΘΜ46ΜΤΛΗ-1ΣΦ
63 | 2022-12-27 12:00:55 | Κατηγορία : Ανακοινώσεις Μόνιμων Εκπ/κων| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : --
45 | 2022-12-27 11:55:54 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : --
112 | 2022-12-14 12:03:53 | Κατηγορία : Ανακοινώσεις Μόνιμων Εκπ/κων| Αρ. Πρωτοκόλλου : 154796/1 | ΑΔΑ : ΨΓΣΦ46ΜΤΛΗ-ΞΞΔ
44 | 2022-12-14 11:36:10 | Κατηγορία : Ανακοινώσεις Μόνιμων Εκπ/κων| Αρ. Πρωτοκόλλου : 7640 | ΑΔΑ : ΨΛΘΚ46ΜΤΛΗ-ΒΧΘ
75 | 2022-12-09 11:57:35 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : ΨΨΘΜ46ΜΤΛΗ-1ΣΦ
259 | 2022-12-07 13:16:19 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : --
258 | 2022-12-07 10:19:59 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : --
121 | 2022-11-29 10:57:58 | Κατηγορία : Ανακοινώσεις Αναπληρωτών ΕΣΠΑ 2022-2023| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : --
460 | 2022-11-28 10:49:33 | Κατηγορία : Ανακοινώσεις Μόνιμων Εκπ/κων| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : --
147 | 2022-11-28 09:37:34 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : --
274 | 2022-11-24 11:13:19 | Κατηγορία : Ανακοινώσεις Μόνιμων Εκπ/κων| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : --
350 | 2022-11-23 09:01:54 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : --
110 | 2022-11-22 12:26:22 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : --
947 | 2022-11-21 11:47:13 | Κατηγορία : Ανακοινώσεις Μόνιμων Εκπ/κων| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : --
142 | 2022-11-14 11:54:28 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις| Αρ. Πρωτοκόλλου : -- | ΑΔΑ : --