ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Με ιδιαίτερη χαρά  καλωσορίζουμε τους /τις συναδέλφους εκπαιδευτικούς που  διορίστηκαν στη  Διεύθυνση  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης  και τους/τις ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία και καλή τοποθέτηση!

Ενημερώνουμε επίσης, ότι μετά τη δημοσίευση της απόφασης διορισμών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση, με την οποία θα ενημερωθούν οι διοριζόμενοι/ες για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκομωσία και ανάληψη υπηρεσίας.

Αγαπητές κι Αγαπητοί Συνάδελφοι και Συνεργάτες,

με την ανάληψη των καθηκόντων μου, ως  Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, θεωρώ υποχρέωσή μου να απευθυνθώ σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα,  συναδέλφους, μαθητές/τριες, σε γονείς και κηδεμόνες, και  ευρύτερα, στην κοινωνία της Περιφερειακής Ενότητας της Ροδόπης.

Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση αποτελεί σημαντική νέα πρόκληση για μένα, προκειμένου  να συμβάλω στην προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της  αποδοτικότητας των εκπαιδευτικών και των διοικητικών της  υπηρεσιών. Στις μέρες μας η ανάπτυξη στρατηγικής στον χώρο της εκπαίδευσης είναι απαραίτητο να συμπεριλάβει όλες τις διαδικασίες κλειδιά που προσδίδουν προστιθέμενη αξία στους εκπαιδευόμενους, να καθορίζει τα κομμάτια εκείνα που συνεισφέρουν τα σημαντικότερα αποτελέσματα, να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να επιτύχουν τις αλλαγές και τις βελτιώσεις στις διαδικασίες, ώστε να κατορθώσουν τους αντικειμενικούς στόχους βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Άλλωστε, η διοίκηση στην εκπαίδευση δεν είναι μια μονοσήμαντη έννοια, γιατί η εκπαίδευση αποτελεί ένα πολυεπίπεδο μωσαϊκό δραστηριοτήτων, οι οποίες υποχρεώνουν τον διευθυντή/ντρια να μετέχει σε πολλαπλές διαδικασίες και να γνωρίζει πολλά θέματα. Η διοίκηση αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα επιτυχίας για τον κάθε εκπαιδευτικό οργανισμό, εφόσον οδηγείται με γνώμονα την άποψη, ότι η επιτυχία συναρτάται όχι απλά από την καθημερινή επίλυση προβλημάτων, αλλά από το όραμα, το σχέδιο και την κατεύθυνση. Παρά το γεγονός, ότι η κατεύθυνση προσδιορίζεται σε αδρές γραμμές από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, η ηγεσία και μόνον αυτή, κατορθώνει να εμπνεύσει και να οδηγήσει τους εκπαιδευτικούς σε καλύτερους ορίζοντες, σε καινοτόμα προγράμματα, σε βελτιωτικές αλλαγές στις διαδικασίες.

Από τον ρόλο της  Διευθύντριας  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, η οποία μου ανατέθηκε, σας διαβεβαιώ πως θα καταβάλω όλες μου τις δυνάμεις στην κατεύθυνση της διαρκούς βελτίωσης της παρεχόμενης Δημόσιας και Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Ροδόπη και στην εκπλήρωση των αναγκών των εκπαιδευτικών μας, των παιδιών μας και των γονέων και κηδεμόνων.

Η σύγχρονη αντίληψη για ένα πλαίσιο σχολείου που νοιάζεται και φροντίζει, που προωθεί ισότιμα, τη μάθηση και την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των μαθητών/τριών, προσέδωσε μία καινούργια οπτική στον ρόλο του. Οι  μαθητές/τριες αξίζουν ένα όραμα της εκπαίδευσης και της αγωγής που «θα διαμορφώσει την καρδιά, τον νου και το χέρι», σύμφωνα με τη γνωστή φράση του Pestalozzi, του  βασικότερου εκπρόσωπου του ανθρώπινου νεωτερισμού,  η οποία συμπυκνώνει τον σημερινό σκοπό της αγωγής που δεν είναι άλλος από την ανύψωση του ανθρώπου σε άνθρωπο, την ολοκλήρωσή του, την αυτοπραγμάτωσή του, την αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξή  του. Μέχρι πρότεινος δινόταν έμφαση στη μονομερή ακαδημαϊκη γνώση και η ψυχική και συναισθηματική υγεία των μαθητών/τριών τοποθετούνταν σε δεύτερη μοίρα. Το σχολείο δεν μπορεί να σταθεί μόνο του, χωρίς τους πρωτογενείς και δευτερογενείς φορείς εκπαίδευσης, αλλά με βάση το οικοσυστημικό μοντέλο, με την υποστήριξη της οικογένειας και της ευρύτερης κοινωνίας μπορεί να συμβάλει και να συνεισφέρει στην  ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής. Με την καλλιέργεια των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, οι μαθητές/τριες θα διακρίνονται για τη δημιουργικότητά τους, την κριτική σκέψη τους και αναστοχατική διαχείριση της γνώσης τους, για την  ικανότητα μετατροπής της θεωρίας σε πράξη, την ικανότητα ανάλυσης και σχεδιασμού της συλλογικής εργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών, για την επίλυση προβλημάτων και για την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων, για την ικανότητα χρήσης ψηφιακών εργαλείων, για την ενσυναίσθηση και τις δεξιότητες της διαπροσωπικής επικοινωνίας. Οι δεξιότητες ζωής είναι το κομμάτι που λείπει από την εκπαίδευση, γιατί τα πετυχημένα σχολεία είναι αυτά που προετοιμάζουν τους μαθητές να τα καταφερουν όχι μόνο στις δοκιμάσίες του σχολείου αλλά και στις δοκιμασίες της ζωής. Το κλειδί βρίσκεται στα χέρια των εκπαιδευτικών μας.

Έχοντας επίγνωση των  δυσκολιών που τόσο οι εκπαιδευτικοί της τάξης όσο και οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων που καθημερινά αντιμετωπίζουν  και καλούνται να υπερβούν, η έμπρακτη υποστήριξη της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προς όλες τις σχολικές μονάδες με διαφάνεια, αντικειμενικότητα και ευθυκρισία αποκτά πρωτεύουσα σημασία.

Αξιοποιώντας τις  καλές πρακτικές του παρελθόντος, αλλά και με διάθεση αλλαγής, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο, και παράλληλα αναλαμβάνοντας τις απαραίτητες πρωτοβουλίες θα επιχειρήσουμε ως Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ροδόπης να είμαστε αποτελεσματικοί στον υποστηρικτικό ρόλο που προανέφερα.

Με απόλυτη, λοιπόν, εμπιστοσύνη σε όλους και όλες που στελεχώνουν ήδη ή θα στελεχώσουν την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ροδόπης, αισιοδοξώ ότι θα ανταποκριθούμε με τον καλύτερο τρόπο στις προσδοκίες.

Προς αυτή την κατεύθυνση θα εργαστώ με αίσθημα δικαίου, αλλά και επιμονή και πίστη στις ηθικές αξίες. Στην προσπάθεια αυτή ζητώ τη στήριξη και τη συνεργασία όλων σας. Σας καλώ λοιπόν, να συνενώσουμε τις δυνάμεις μας με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση, σας καλώ να συστρατευθούμε στον αγώνα για την επίτευξη των υψηλών στόχων της Παιδείας, με ελπίδα και προσδοκία για ένα καλύτερο αύριο  για τον τόπο μας και όπως μας προτρέπει ο Ν. Καζαντζάκης να «φτάσουμε όπου δεν μπορούμε».

Καλή και γόνιμη συνεργασία!

Με εκτίμηση,

 Η Διευθύντρια  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατερίνα Σαραφίδου

Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2022-2023 με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)

pdfΛήψη Προκήρυξης1.82 MB13/07/2022, 07:16