ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Σας ανακοινώνουμε τον Πίνακα με τα συνολικά μόρια των υποψηφίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2021-2022.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες δύνανται να υποβάλουν ένσταση κατά του πίνακα με τα συνολικά μόρια από την ανακοίνωση του εν λόγω πινάκα μοριοδότησης έως την Πέμπτη 17-03-2022

xlsxΛήψη Συνημμένου11.94 KB14/03/2022, 11:53