ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

pdfΑποσπάσεις εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. δασκάλων, νηπιαγωγών, δασκάλων Μειονοτικού Προγράμμ. Μειονοτικών Σχολείων, εκπ/κών Ειδικής Αγωγής και ειδικοτήτων για το διδακτικό έτος 2023-24391.15 KB11/05/2023, 07:08

Σας ενημερώνουμε ότι σε αυτή τη φάση παρακαλείσθε, όπως προσκομίσετε ηλεκτρονικά, μόνο τα δικαιολογητικά και την πρόθεσή σας για απόσπαση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ροδόπης.

Επίσης όσοι/όσες έχουν στείλει δηλώσεις τοποθέτησης θα έχουν τη δυνατότητα τροποποίησης της αρχικής τους δήλωσης.