ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Ηλεκτρονική αίτηση έκδοσης βεβαιώσεων-ΔΙΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

Α.Προσωπικά στοιχεία εκπαιδευτικού

Β.Επιλογή τύπου βεβαίωσης και τρόπου παραλαβής

6 * 1 =