ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ανάθεση άσκησης προσωρινών καθηκόντων στο 8ο Νηπ/γείο Κομοτηνής»

Ο Δ/ντής ΠΕ Ροδόπης, έχοντας υπόψη :

1) Το Κεφ. Δ, παρ. Ε, εδ. 1 του άρθρου 11 του ν. 1566/85
2) Την παρ. 6 του άρθρου 31 του ν. 4823/2021
3) Την κενή θέση Δ/ντριας του 8ου Νηπ/γείου Κομοτηνής που δικαιολογεί ο
συνολικός αριθμός εγγραφέντων μαθητών/τριών

Καλεί εκπ/κούς ΠΕ60 με 12ετή εκπ/κή υπηρεσία εκ της οποίας τα 8ετή είναι διδακτική υπηρεσία σε Νηπιαγωγεία, για άσκηση προσωρινών καθηκόντων Δ/ντριας/ντή του 8ου Νηπ/γείου Κομοτηνής για το σχολικό έτος 2021-22 ή μέχρι την ανάληψη νέων στελεχών εντός του ιδίου έτους, από 1-9-2021 έως και 3-9-2021 και ώρα 12:00.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Α) Αίτηση
Β) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών
Γ) Τίτλοι σπουδών
Δ) Βιογραφικό σημείωμα
Ε) Πιστοποίηση ΤΠΕ τουλάχιστον Α’ επιπέδου

Πρόσκληση.pdf

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ